Biuletyn Informacji Publicznej
Informacje o jednostce publicznej PDF Drukuj

Nazwa: Szkoła Podstawowa im. Juliusza Słowackiego w Golinie

Adres: ul. Wolności 20, 62-590 Golina

Telefon: 63 241 75 76

Faks: 63 241 75 76

E-mail: szkola@spgolina.edu.pl

WWW: www.spgolina.edu.pl

Zakres działania: zgodny z Ustawą z dnia 14 grudnia 2016 r. - Prawo Oświatowe (Dz.U. 2017 poz. 59)Wytworzył: Mariusz Witkowski
Data informacji: 2013-05-01 10:34:38
Opublikował: Administrator
Data publikacji: 2013-05-01 17:12:08
Odsłon: 11828
Dziennik zmian
 
Obowiazek informacyjny PDF Drukuj

1. Administratorem danych osobowych jest Szkoła Podstawowa im. Juliusza Słowackiego w Golinie (ul. Wolności 20, 62-590Golina) reprezentowana przez Dyrektora.

2. Administrator Danych Osobowych przetwarza dane osobowe wyłącznie w celu realizacji obowiązków wynikających z przepisów ustaw oraz przepisów wykonawczych do ustaw (szczegółowe podstawy prawne dostępne są do wglądu u Administratora).

3. Dane będą udostępniane wyłącznie podmiotom upoważnionym na podstawie przepisów prawa. Dane nie będą przekazywane do państwa trzeciego.

4. Dane osobowe będą przechowywane zgodnie z Rozporządzeniem Prezesa Rady Ministrów z dnia 18 stycznia 2011 r. w sprawie instrukcji kancelaryjnej, jednolitych rzeczowych wykazów akt oraz instrukcji w sprawę organizacji i zakresy działania archiwów zakładowych (Dz. U. z 2011 r., Nr 14, poz. 67) lub przez czas wskazany przez Administratora

5. Podane dane osobowe są wymogiem ustawowym, umownym, warunkiem zawarcia umowy w zależności od załatwianej sprawy.

6. Dane osobowe nie podlegają zautomatyzowanemu podejmowaniu decyzji, w tym profilowaniu.

7. Ma Pan/Pani prawo do:

a) żądania od administratora dostępu do danych osobowych dotyczących osoby, której dane dotyczą, ich sprostowania, usunięcia lub ograniczenia przetwarzania, a także o prawie do wniesienia sprzeciwu wobec przetwarzania,

b) jeżeli przetwarzanie odbywa się na podstawie wyrażenia zgody na przetwarzanie danych osobowych, prawo do cofnięcia zgody w dowolnym momencie bez wpływu na zgodność z prawem przetwarzania, którego dokonano na podstawie zgody przed jej cofnięciem. Jednocześnie cofnięcie zgody należy złożyć na piśmie lub poprzez wysłanie wiadomości e-mail na adres: Adres poczty elektronicznej jest chroniony przed robotami spamującymi. W przeglądarce musi być włączona obsługa JavaScript, żeby go zobaczyć.

c) prawo do wniesienia skargi do organu nadzorczego, którym jest Urząd Ochrony Danych Osobowych.

Wytworzył: Mariusz Witkowski
Data informacji: 2018-05-23 13:01:39
Opublikował: Administrator
Data publikacji: 2018-05-23 15:03:02
Odsłon: 398
Dziennik zmian