Informacje o jednostce publicznej
Wersja z: 2017-10-24 15:13:28. Zapisał: Katarzyna Szadkowska

Nazwa: Szkoła Podstawowa im. Juliusza Słowackiego w Golinie

Adres: ul. Wolności 20, 62-590 Golina

Telefon: 63 241 75 76

Faks: 63 241 75 76

E-mail: szkola@spgolina.edu.pl

WWW: www.spgolina.edu.pl

Zakres działania: zgodny z Ustawą o Systemie Oświaty