Sposób załatwiania spraw PDF Drukuj

Załatwianie spraw:

  • Pisma, wnioski i podania interesantów przyjmowane są w sekretariacie szkoły.
  • Korespondencję można dostarczyć osobiście lub drogą pocztową.
  • Sekretarz szkoły udziela szczegółowych informacji dotyczących sposobu załatwiania spraw.
  • Sprawy są rozpatrywane z zachowaniem trybu i terminów zgodnych z Kodeksem postępowania administracyjnego.

 

Wytworzył: Mariusz Witkowski
Data informacji: 2013-05-01 17:31:28
Opublikował: Katarzyna Szadkowska
Data publikacji: 2014-10-24 16:15:12
Odsłon: 536
Dziennik zmian